Main Content

 

Syndafloden är den första gemensamma långfilmen av Jenni och Lauri Luhta. Det bildkonstnärligt filmatiska verket har gjorts med digital collageteknik. Filmens manus är baserat på profetiorna och gåtorna i Leonardo da Vincis arbetsdagböcker. Med utgångspunkt i Leonardos visioner granskar Syndafloden samtidens kriser och bildvärld. I filmen används unika översättningar av Leonardos fragment, som gjorts i samarbete med bildkonstnären och översättaren Magnus Strandberg. Jenni Luhta framträder själv i filmen, då hon i egenskap av berättare reciterar Leonardos profetior på svenska. Lauri Luhta agerar motspelare. Syndafloden är en svenskspråkig film, eftersom berättarens karaktär är inspirerad av den medeltida dödsfiguren i Ingmar Bergmans Det sjunde inseglet (1957). Filmskaparna har också inspirerats av Andrei Tarkovskijs sista film Offret (1986), som filmades i Sverige.

Arbetet med Syndafloden började på allvar 2019, då det var 500 år sedan Leonardos död. Filmen blir färdig under hösten 2020 och ges ut i november samma år. Premiär blir det tisdagen 3 november i Åbo, då en utställning i Sankt Henriks ekumeniska konstkapell öppnas. Fredagen 18 december visas filmen i Helsingfors. Evenemanget ordnas i Studio Là-bas som finns i Kabelfabriken.