Jenni Luhta
kuvataiteilija, elokuvantekijä, kuraattori


Main Content

Taiteilijaesittely
Curricum vitae (pdf)
 Portfolio (pdf)

Työskentelyni voi yksinkertaisesti jakaa kahteen aikakauteen: työskentelyyn Jenni Markkasena ja työskentelyyn Jenni Luhtana. Jenni Markkasen taide oli feminiinisen tabula rasan ja siitä kumpuavan optimistisen tahdon kuvaamisen taidetta erilaisina totuudellisina mutta vieraannuttavina esityksinä ja tilanteesta kumpuavana sinkoavana jännityksenä. Työskentely Jenni Luhtana taas on ollut sitä, että aiempi keskittyneesti tietoinen, mutta tyhjä kehys vähitellen täyttyy sisällöstä toisen myötävaikutuksella ja yhdessä koetellusta ymmärryksestä ja uskosta.

Yhteistyössä puolisoni Lauri Luhdan kanssa pyrin tekemään runsassisältöisiä teoksia, jotka palauttavat ihmisenä olemisen aikaan, paikkaan ja historiaan. Teokseni pohtivat, mitä konkreettisesti on tehtävä, jotta voisimme yhdessä estää meitä uhkaavan nemesiksen ja kulttuurisen näivettymisen, joka on samalla sekä poliittinen ja maantieteellinen että mentaalinen ja hengellinen. Taiteeni lähtökohdassa ei ole periaatteessa mitään uutta. Se ei ole modernia eikä jälkimodernia, ei esi- eikä jälkikristillistä. Se on historian runollista esittämistä, jossa Jumalihminen eli Kristus on kaiken ajan ankkuri ja viimeinen tuomari.

Haluan tuottaa teoksia, jotka ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksestani huolimatta ovat täysin informoituja sekä 2000-luvun läntisestä taiteesta että filosofiasta, ja kykenevät siten puhuttelemaan nykyajan ihmistä sekä taiteellis-teknillisesti että emotionaalisesti. En tahdo tehdä mitään tendenssitaidetta, nykytaiteeseen ujutettua lähetystyötä, vaan ennen kaikkea väittää rohkeasti meidän kaikkien äänellä, että postmodernin konkurssista nouseva, lähinnä enää transhumanismin varaan laskeva tulevaisuuden toivo ei ole ainoa vaihtoehto. On olemassa toinenkin suunta, paluu meitä yhteisesti ravitsevaan kaiken alkuperään, vastaliike transhumanismista todelliseen transfiguraatioon, rakenteena katedraaliin, jossa viite löytää lähteensä, merkitys transsendentin kannattelijansa. Siltä perustalta sanomisen akti on jälleen mahdollinen, ja sanottavaa on runsaasti, niin runsaasti, että yksittäinen ihmiselämä sitä vasten alkaa tuntua liian lyhyeltä ja riittämättömältä. Sen ilmentämiseen ja todeksi elämiseen tarvitaan siksi kokonaisen sivilisaation jälleenrakentaminen. Teoksissani avautuvan runsauden kautta haluan asettaa nykytaiteelle haasteen: voiko kieltäytyä kaikesta tästä?

Uusimmat esiintulot

23.4.2020: videodokumentaatio puheenvuorosta 500 vuotta Leonardon jälkeen vedenpaisumus julkaistu.
13.12.2019: osallistuminen Società Dante Alighierin ja Kuvataideakatemian järjestämään symposiumiin Leonardon jäljillä (Sinebrychoffin taidemuseo, Helsinki) puheenvuorolla 500 vuotta Leonardon jälkeen vedenpaisumus.
4.10.2019: osallistuminen festivaaliin Nerojen päivä & Normien yö (Galleria Oksasenkatu 11 ja Studio Là-bas, Helsinki) teoksella Syndafloden (intro).
4.10.2019: Syndafloden (intro), kohtaus tulevasta elokuvasta julkaistu.
31.7.2019: englanninkielinen käännös teoksesta Suomen henki (The Spirit of Finland) julkaistu omalla Youtube-kanavalla.
5.7.-28.7.2019: osallistuminen ryhmänäyttelyyn In situ (Kunstgussmuseum, Hirzenhein & Altes Rentamt Schloss Gedern, Saksa) teoksella Suomen henki.

Valitut teokset ja kuratoinnit

Syndafloden (intro)
Kohtaus tulevasta elokuvasta

Valmistui syksyllä 2019.

Auttakaa
Elokuva

Valmistui Pihlis Goes Movies -lyhytelokuvakilpailuun huhtikuussa 2018.

Suomen henki
Elokuva

Valmistui Suomen 100-vuotisitsenäisyyspäiväksi 6.12.2017 ja julkaistiin välittömästi elokuvan verkkosivuilla.

Yhteisen äitimme kunnialle
Kirjoitettu puheenvuoro

Pidettiin kuva- ja performanssitaiteen tapahtumassa Là-bas→ Itse kolmantena Helsingin Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa 19.8.2017.

Là-bas→ Itse kolmantena: Paikalliset taiteilijat
Kuratointi

Kuva- ja performanssitaiteen tapahtuma, joka järjestettiin Helsingin Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa 19.8.2017.

Hyvän malli
Installaatio

Pidettiin yksityisnäyttelynä galleria Sinnessä Helsingissä syyskuussa 2016.

Kätketty kehä
Performanssi

Tehtiin tapahtumassa Là-bas→ Jumala: Kätketty kehä Helsingin Kaapelitehdaan Merikaapelihallissa 25.7.2015.

Taiteilijan puheenvuoro
Luonto ja performanssi

Tehtiin Taide ja puhe -luentosarjassa Porin taidemuseossa 16.5.2015.